10031 sokak No:17 İTOB - OSB -Tekeli Mah. / Menderes / İZMİR / TÜRKİYE

Kalite Politikamız

                                                                                            Kalitemizden ödün vermiyoruz    &    Müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz   &  Sürekli araştırma ve geliştirme içerisindeyiz

 

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

AYSAN  Entegre Yönetim Sistemi Politikası;

 • Yasal gereklikler doğrultusunda hareket etmeyi,
 • Belirlenen makine güvenliği şartlarına uygun üretim yapmayı,
 • Makine güvenliği ve kalite kültürünü sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
 • Topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,
 • İnsana saygı çerçevesinde düzenlenmiş, gelişimi destekleyen, hakkaniyeti gözeten bir çalışma ortamı sağlayarak çalışan memnuniyetini ve katılımını sağlamayı,
 • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği doğrultusunda hareket etmeyi,
 • Üretim ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi kapsamaktadır.

Bu kapsam doğrultusunda sistemimizde aşağıdaki politikalar bulunmaktadır;

 1. Kalite Yönetim Sistemi Politikası
 2. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası
 3. Hijyen Politikası
 4. Çevre Yönetim Sistemi Politikası
 5. İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası
 6. Gizlilik Politikası Etiği Politikası
 7. Sosyal Uygunluk Politikası

Kuruluşumuz, sahip olduğu Entegre Yönetim Sistemi’nin içerisinde uygulanan İyi Üretim Uygulamaları,  ISO 9001 :2015, ISO 14001:2015, Standartları’nın sürekli geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ayrıca Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği prensiplerinin sürdürülebilirliği için çalışılmasını taahhüt eder.

Bu politika, en az yılda bir kez yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında gözden geçirilir.

Kuruluşumuzun üst yönetimi bu politikanın kuruluşun her seviyesinde anlaşılması, uygulanması ve sürdürülmesine ait sorumluluğunun bilincindedir ve uygulanması için yeterli kaynakları oluşturmaktadır. Politikanın her seviyede anlaşılabilmesi için oluşturulan özet politika, dikkat çekmesi ve akılda kalması için resimler ile hazırlanmıştır ve çalışan duyuru panolarına asılmıştır.

1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Nesillere uzanacak limitsiz ömrü olan markalar yaratmak amacı ile; iyi üretim uygulamaları, makina güvenliği, yasal ve müşteri şartlarına uygun, yüksek verimlilikte tarım makinaları üretmek için, sürdürülebilir kalite sistemleri ile yüksek teknoloji ve yetkin çalışan kaynaklarını kullanarak;

 • Dünyadaki sektörel gelişmeleri takip ederek iyi sonuçlar veren ve denenmiş en güncel uygulamaları şirketimiz için uyarlamak ve benimsenerek sürdürülebilir kılmak,
 • Ülkemizdeki ve ürünlerimizin ulaştığı tüm ülkelerdeki kanun, yönetmelik, standartları takip etmek,
 • İyi üretim, gıda güvenliği ve kalite belgelerine sahip olmak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Tüm aşamalarımızda hijyenik şartların sağlanarak, ileri teknoloji ile çevre ve insan sağlığına duyarlı olmak,
 • Müşteri beklentilerinin tam ve doğru olarak tespit edilmesi, eksiksiz ve zamanında karşılanmasını sağlamak,
 • Teknolojik gelişme ve yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarımızın sürekli eğitimini ve sisteme katılımlarını sağlayarak memnuniyetlerini arttırmak,
 • Önleyici yaklaşım ve risk temelli düşünme ile süreçlerin etkili şekilde işletilmesi, kontrolü, sürekliliğinin sağlanması ile sürekli iyileştirilmesi için gerekli yetişmiş insan gücü, bilgi, altyapı ve çevreyi sağlamak ve bu kapsamda tüm kaynakları uygun düzeyde kullanmak,
 • Kuruluşumuzun politikaları doğrultusunda uygun hedeflerin belirlenmesi ve bu hedefler kapsamında ilgili taraflara değer yaratacak iş sonuçları sunmak.

2. MAKİNA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 • Müşteri gereksinimlerini ve yasal düzenlemeleri karşılayan güvenli ürünler üretmek
 • Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal, orijinal, sabotaj, açıdan herhangi bir proje dışında değişime uğramamış, insan sağlığını ve makine verimliliğini tehlikeye sokmayan ürünler üretmek ve müşterilerine sunmak,
 • Hammadde tedariğinden başlayarak ürünün müşterimize ulaşana kadar olan sürecinde; ürün güvenliğinin sağlanması ve kalitesi için tüm yasal ve düzenleyici gereklilikleri yerine getirmek,
 • Hammadde tedariğinden başlayarak ürünün müşterimize ulaşana kadar olan sürecinde; proseslerin her aşamasını kontrol altında tutarak, problemleri ortaya çıkmadan önlemek,
 • Tüm çalışanlarımızın iyi üretim uygulamaları, makina güvenliği ve kalitesi ile ilgili sürekli eğitimini ve sisteme katılımlarını sağlayarak memnuniyetlerini arttırmak,
 • Doğru tedarikçi (hammadde, yarı mamul, ambalaj, hizmet vb.) seçmek, tedarikçileri doğru değerlendirmek, sürdürülebilir iş ilişkileri kurmak.
  3. HİJYEN POLİTİKAMIZ

Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin her aşamasında fiziksel, kimyasal, biyolojik makina güvenliği tehlikelerini belirlemek, kontrol altına almak; ürünlerin sağlık ve verimlilik kurallarına uygun olarak üretilmesini sağlamak.

Hijyen politikamız doğrultusunda sistemimizde aşağıdaki politikalar bulunmaktadır;

Kıyafet Politikası

 • Üretim alanlarına koruyucu önlüksüz/elbisesiz/iş kıyafetsiz ve maskesiz girilmesine izin verilmez. Gerektiği durumlarda ek güvenlik maskesi takılması zorunludur
 • Önlükler/elbiseler temiz olmalı; boneler kulak ve saçları tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Önlüklerin/elbiselerin temizliği kontrol edilmektedir.
 • İş kıyafetleri personele ayrılmış üretim alanı dışında soyunma odalarında giyilir. Üretim alanı dışında giyilen kıyafetler ve temiz iş kıyafetlerinin rafları dolap içerisinde bölümlendirilmiştir. Başka yerlerde iş kıyafetleri giyilmez.
 • İş kıyafetleri ile şirket dışına çıkılmaz. Çalışan iş kıyafetini giymiş olarak işbaşı yapar.

Fiziksel Görünüş – Kişisel Bakım

 • Üretim alanlarına kişisel baakımıı olmadan girilemez, gerektiği durumlarda sakal maskesi takılması zorunludur,
 • Üretim alanlarında çalışanlar hangi sebeple olursa olsun bol paçalı,kollu kıyafet tehlike arz ettiğinden giyemez.
 • Tırnaklar kısa ve temiz olmak zorundadır,
 • Uzun saçlar toplanmış, kısa saçlar taranmış ve temiz olmalıdır,
 • Açıkta herhangi bir yarası bulunan çalışanlar amirine bilgi vermek zorundadır, bulaşıcı yarası olan çalışanlar üretim alanına alınmaz.

Takı Politikası

 • Üretim alanına girişlerde ve işletme içinde çalışırken hiçbir takı kullanılamaz,
 • Üretim alanına girişlerde saat takılamaz,
 • Üretim alanına girişlerde süs amaçlı toka takılamaz,
 • Üretim alanına girişlerde başörtülerinde iğne, ataç, zımba, toka ve benzeri kullanılamaz,
 • Yukarıddaki takı şartları ofis çalışanları için gerekli şart değildir.
 • Gözlük kullanması gerekli çalışanların gözlükleri kontrol edilerek ilgili personel kayıt altına alınır.

Sigara İçme ve Yemek Politikası

 • Üretim, depolama alanları, soyunma odaları ve tüm kapalı alanlarda sigara içmek ve yiyecek yemek /içmek yasaktır. Sadece sigara içme alanında içilmesi serbesttir. Yemekhane dışında yemek yenilmesi yasaktır.
 • Çalışanların, ziyaretçilerin ve tedarikçilerin bu kurala uymaları sağlanır.

Üretim Alanlarına Giriş Politikası

 • Ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz üretim alanlarımıza girmeleri ,güvenlik şartları sağlandıktan sonra  uygun bir şekilde ziyaretçi kontrol formuna tabi tutularak üretim alanına alınırlar.

Yabancı Madde Politikası

 • Üretim alanlarımızda, fiziksel bulaşmalara sebep olabilecek yabancı maddelerin önlenmesi için, cam, kırılabilir plastik malzemeler, ahşap, tel malzemeler (parçalı falçata/bıçak, zımba teli, ataç, iğne, raptiye, palet vb.) kullanımdan kaldırılmıştır. Mevcut olan cam ve kırılabilir plastik malzemeler, metal ekipmanlar ve kesici aletler kontrol altına alınmıştır.
 • Paketleme alanında ihtiyaç olan kesici aletler makas ve tek parçalı bıçak olarak belirlenmiştir. Bu aletler ya zincir ile bölüme sabitlenmiştir ya da kullanıcıya zimmetlenerek kontrolü sağlanmaktadır.
 • Üretim alanlarına, kullanılan hammaddeler,bağlantı elemanları,üretimde gerekli olan malzemeler dışında hiçbir emtia bulundurulmaz.

Personelin Sağlık Kontrolleri Politikası

 • Personellerin periyodik sağlık muayeneleri yaptırılır. Bulaşıcı hastalık, üst solunum yolları enfeksiyonları, ishal, bulantı, öksürme hapşırma durumları tespit edilen personeller üretim alanından uzaklaştırılarak, sağlık kontrolüne gönderilir.

4. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 • Faaliyetlerimizi; yasal yükümlülükler, mevzuatlar, müşteri şartları çerçevesinde ve belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çevreye zarar vemeden sürdürmek,
 • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla atıklarımızın geri kazanımı, yeniden değerlendirilmesi bertaraf edilmesi veya azaltılması ile ilgili çalışmalar yaparak doğal kaynakların tüketimini azaltmak,
 • Tüm üretim faaliyetlerimiz süresince, ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü çevresel tedbirleri almak,
 • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
 • %100 geri dönüşümlü ambalaj kullanımına geçiş,
 • Mümkün olan en yüksek oranda doğada çözünür ambalaja geçiş,
 • Ambalajlarda mümkün olduğunca mono tip, tek çeşit hammaddeden üretilen ambalajlara geçiş,
 • Su kaynaklarını verimli ve kısıtlı kullanım için geri dönüşüm,
 • Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak.
 • Boyahanelerde kullanılan boyanın kullanım esansında çevreye yayılması özel kabinde iş yapıldığından aspiratörler aracılığı ile özel bir bidonda toplanır.
 • Demir ve çelik hammadde ağırlıklı olarak çalışıldığı için artık kalan her parça istif edilerek geridönüşüm şirketlerine teslim edilir.
 • Üretim alanlarında cinsine göre ayrılmış atık bidonları yerleştirilmiştir.

5. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 • Faaliyetlerimizi yasal yükümlülükler, mevzuatlar, müşteri şartları kapsamında yürütmek,
 • Çalışanların ve çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren/ özel olarak korunması gereken gruplar (kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve diğer hassas risk grupları) için uygun ortam ve kaynakların kullanılmasını sağlayarak sağlık ve güvenliğini güvence altına almak. Bu anlamda tüm paydaşlarımızın bilinçlendirilmesini, eğitimini ve sürekli gelişmesini sağlamak,
 • Tüm faaliyetlerimizde ve yeni planlanan süreçlerde, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketlerin, olası kaza ve risklerin değerlendirmelerinin yapılmasını, önceden tespit edilerek en aza indirilmesi ve ortadan kaldırılmasını sağlamak.
 • Çalışanlarımızın; sağlığını, iş güvenliğini, bugün ve yarınını güvence altına almak.

6. GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

AYSAN Yay Tarım Makinaları San.ve Tic.Ltd.Şti. bünyesinde yürütülen veri gizliliği yönetim sistemi ile aşağıdaki prensiplere sadık kalarak hareket edilmektedir;  

 • Etkin bir bilgi güvenliği sistemi kurulması ve yönetilmesi hedeflenir.
 • Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri temelinde hareket edilir.
 • Çalışanlar ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşme/iş sözleşmelerinde kuruluşun gizlilik ihtiyaçlarının güvence altına almayı amaçlayan sır saklama taahhütnameleri bulunur.
 • Çalışanlarımıza KVKK hakkında önce bilgilendirme yapılır, daha sonra açık rızalarını alınır.
 • İşe alım, görev değişikliği ve işten ayrılma süreçlerinde uygulanacak bilgi güvenliği kontrolleri belirlenir ve uygulanır.
 • Dış kaynak kullanım durumlarında oluşabilecek güvenlik gereksinimleri analiz edilerek güvenlik kontrolleri şartname ve sözleşmelerde ifade edilir.
 • Bilgi varlıklarının envanteri bilgi güvenliği yönetim ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulur.
 • Kurumsal veriler sınıflandırılır ve her sınıftaki verilerin güvenlik ihtiyaçları ve kullanım kuralları belirlenir,
 • Güvenli alanlarda saklanan varlıkların ihtiyaçlarına paralel fiziksel güvenlik kontrolleri uygulanır,
 • Kuruluşa ait bilgi varlıkları için Kuruluş içinde ve dışında maruz kalabilecekleri fiziksel tehditlere karşı gerekli kontroller uygulanır.
 • Yasalara, iç politika ve prosedürlere, teknik güvenlik standartlarına uyum için gerekli süreçler tasarlanır, ilgili süreçler YGG toplantılarında en az yılda 1 kez olacak şekilde ele alınır.
 • Verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesini sağlanır.

7. İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Şirket çalışanları, ortakları ve tedarikçileri ile beraber oluşturduğu yapı içerisinde topluma, çevreye, müşterilerine, iş ortaklarına karşı olan sorumluluklarının bilinciyle hareket eder.
 • Şirket çalışanları birbirlerine karşı saygılı davranır.
 • Hiçbir şirket çalışanı diğer çalışanlara, müşterilere yâda tedarikçilere karşı tedirginlik verici, taciz içeren davranışlarda bulunmaz.
 • Hiçbir şirket çalışanı iş performansını etkileyecek şekilde alkol ve uyuşturucu madde kullanmaz.
 • Hiçbir çalışan şirket malına zarar verici davranışta bulunmaz. Her şirket çalışanı şirket çalışanlarına ya da malına karşı tehlikeli ya da şiddet içeren durumların belirlenmesinden sorumludur.
 • Şirket güvenli, sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür ve her çalışan bu ortama zarar verici davranışları ve olayları ortadan kaldırmak için diğer çalışanlara ve şirkete karşı şahsi sorumluluk sahibidir.
 • Şirkette çalışan herkes ırk, dil, din, cinsiyet ayırımı yapılmaksızın eşit kabul edilir. Tüm çalışanlar eşit şartlara ve fırsatlara sahiptir. Şirket eşit haklar, ayrımcılık konusunda bulunan tüm kanun ve kurallara uyacağını taahhüt eder, aynı zamanda iş ortamını ırk, dil, din, cinsiyet, yaş, memleket, uyruk nedeniyle taciz ve sindirme davranışlarından uzak tutacak şekilde çalışır.
 • Firmamız faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı ve “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmeyi ilke edinmiştir.
 • Çalışanların şahsına veya şirket çıkarına olabilecek hiçbir para, hediye, bağış veya benzeri teklif kabul edilemez.
 • Tedarikçilerin hediye, bağış gibi maddi unsurlarla şirket çalışanlarını etkilemeleri, çalışanların doğrudan veya dolaylı olarak değerli hediye almaları ve haksız çıkar elde etmeleri yasaklanmıştır.
 • Siyasi partilere, siyasetçilere ya da herhangi bir kuruluşa şirket ile ilgili herhangi bir kolaylaştırıcı işlem yapılması için ödeme yapılmasının yanı sıra maddi ve / veya ayni katkı sağlanması yasaktır.
 • Şirket esaslarına uygun olmayabilecek yüksek değerli bir ağırlama teklifi geldiğinde, bağlı olunan birim yöneticisinden onay alınmalı ve politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi çıkar çatışmasına yol açabilecek ağırlama teklifleri kabul edilmemelidir.
 • AYSAN , bu politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (İzin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif etmelerine izin vermemektedir.
 • Talep edilecek olan yardım amaçlı katkı ve sponsorlukların yasal olmaları, çıkarılan yönetmelik, politika, yönerge ve düzenlemelere uyumlu olmaları ve yürürlükteki kanunlara uygun olmaları gerekmektedir.

8. SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKAMIZ

Şirketimiz aşağıda belirtilen 8 sosyal uygunluk maddesini çerçevesinde işlemek üzere gereken düzeni kurmak üzere yola çıkmıştır.

 1.  
  1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma): Sözleşme ile tek taraflı olarak zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık değil, gönüllülük esasına bağlı çalışma sağlamak,
  2. Çocuk İşçi Çalıştırma: Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişiminin desteklenmesi, eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 18 yaşından küçük çalışan bulundurmamak önceliğimizdir. 18 yaşından küçük işçi bulundurma zorunluluğu oluşması veya 18 yaşından küçük işçi çalıştıran paydaşlarının bulunması durumunda, bu çalışanların okul kaydı yaptırması ve eğitimlerine devam etmeleri teşvik edilir. 18 yaşından küçük işçinin çalışma koşulları, çalışma saatleri ve yaptığı işin içeriğinin kendisine uygunluğu kontrol edilir, uygun olmayan tüm koşullar düzenlenir, devamlılığı sağlanır. Paydaşların konuya gereken ilgiyi göstermeleri için düzeltici eylem planı hazırlanması talep edilir ve plan takip edilir.
  3. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım): Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma,  tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, engellilik durumuna, medeni durum, yaşı, sendika üyeliği, hamileliği, ebeveynliği, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı ayrımcılığın ve/ veya işe son verme, emekliye ayırma için konu yapmamak,
  4. Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmak. Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödemek,Cumartesi-Pazar günleri tüm personel izinlidir.Ek mesai gerektiren durumlarda yasanın ön gördüğü süre kadar personel çalıştırılır.
  5. Ücretler: Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla çalışma ücret karşılığını yasaya uygun olarak ödemek,
  6. Sağlık ve Güvenlik: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmek için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak,
  7. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık: Şirket, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurmak,
  8. Tedarikçi Yönetimi: Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmalarının sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmek,
  9. Dinlenme Günleri ve Tatiller: Yasa çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerini kullandırmak.
  10. Özgürlükler: Temsil edilme ve birleşme özgürlüğüne, kanun çerçevesinde saygı duymak.